Documents Normatius

  • Home
  • Documents Normatius

Projecte de Direcció

Carta de Compromis Educatiu

Projecte Linguïstic de Centre

Programació General Anual de Centre

Projecte Educatiu de Centre

Normes d’Organització i Funcionament del Centre

Decàleg normatiu

Descarregar el Decàleg normatiu