Els nostres projectes educatius

 • Home
 • Projectes del Centre

Els Projectes propis (i compartits) del Centre

A banda del currículum oficial (molt marcat per les lleis d’Educació), el Centre promou una sèrie de projectes educatius propis, els quals ajuden a donar una personalitat diferenciada i única a l’INS Daniel Blanxart i Pedrals. Tot seguit, exposem un recull exhaustiu dels projectes pedagògics que actualment s'estan realitzant al Blanxart. No incloem a la llista algun projecte, d'anys anteriors, que està inactiu a dia d'avui. Els projectes que tenen plena vigència són els següents:

 • Programa Bíblio XXI: té com a principal objectiu incentivar la lectura de tot l’alumnat. Aquest programa compta amb l’estreta col·laboració de la nostra AMPA i de la Biblioteca Municipal Santa Oliva. Es divideix en tres projectes que vertebren aquest programa integral de foment de la lectura. Els detallem, a continuació:
  1. Biblioteca d'aula: projecte que omple els prestatges, a les aules, de llibres per llegir. Així doncs, l’alumnat pot accedir a diverses lectures dins de l’aula; i de cada lectura se’n fa una fitxa de seguiment i avaluació. Es desenvolupa als dos primers cursos de l’ESO, dins de la matèria de Català.
  2. Biblioteca de centre: projecte de foment de la lectura i d'estímul per al treball. D’entrada, la biblioteca del Centre ofereix a l’alumnat exemplars de totes les lectures obligatòries dels cursos de l’ESO i del Batxillerat (i del CAS). Afegirem que l’AMPA fa una donació de part d’aquest llibres.
  3. També llegeixo a les vacances!: projecte en què la col·laboració entre la biblioteca del nostre centre i la Biblioteca Municipal d’Olesa possibilita que durant les vacances, el nostre alumnat tingui accés a les lectures obligatòries de les matèries de Català, Castellà i Anglès, de tots els cursos de l’ESO. A més, s’incentiva el préstec d’altres llibres, dels quals es proposa també fer fitxes de seguiment de la lectura.
 • Projecte TEU: conveni de col·laboració entre els centres educatius de Secundària i l'Ajuntament d'Olesa de M. (de qui depenen entitats com: Ràdio Olesa, la Biblioteca municipal, etc.). Mitjançant un Pla Individualitzat, el projecte serveix a l'alumnat escollit (generalment de l'Aula Oberta) com a pràctica d'inserció laboral. Iniciat al curs 2010-11, ha anat guanyant alumnat, centres educatius i empreses privades que, progressivament, han anat fent créixer el nombre de participants i les expectatives del projecte.
 • Revista El Cavall Blanxart: projecte integrat al currículum de 3r d'ESO com a matèria optativa. Serveix, sobretot, per a la millora competencial (comunicativa, digital, social, etc.) de l'alumnat, però també és un element de promoció externa del Centre.
 • Pla de l’Esport: Projecte, inicialment subvencionat pel Consell Català de l’Esport. Ara ja no té cap aportació externa, i l’assumeixen l’AEB i l’AMPA. Permet potenciar les activitats esportives en horari lectiu (a l’esbarjo matinal) i en horari extraescolar. Així, el nostre centre ha fomentat activitats com les lligues de futbol-sala, el ball, etc.; amb la col·laboració de monitors del mateix Institut.
 • Projecte La natura: pensat per convertir el pati en un lloc de pràctiques científiques, gestionat per l'alumnat de tots els nivells. Amb un hort ecològic i un planter d'herbes aromàtiques; i amb una estació meteorològica (...de moment incompleta, per les restriccions econòmiques del Pressupost actual). El Projecte es completa amb un concurs de Fotografia ‘natural’, obert a tota la comunitat educativa.
 • Empresa Simulada: projecte molt consolidat que va crear una empresa simulada (Seguretat Blanxart), la qual funciona com si d'una empresa real es tractés, relacionant-se amb d'altres empreses simulades (nacionals i internacionals). A la pràctica, genera la mateixa documentació administrativa i la mateixa comptabilitat que qualsevol altra empresa, esdevenint una magnífica formació pràctica per a l'alumnat dels cicles administratius.
 • Programa Compartim converses: projecte que busca promoure l'ús social del català mitjançant la constitució de parelles lingüístiques. Especialment útil per a l'alumnat nouvingut, tenen com a parella alumnes voluntaris, amb més coneixements de la llengua. El profit és doble perquè, com sap tot docent, haver d’ensenyar és una de les millors maneres d'aprendre. Aquest voluntariat es té en compte en les respectives avaluacions de Català.
 • Projecte Supera’t: projecte que apliquem en l’assignatura de C. Socials, de 1r o de 2n d’ESO. Fem servir una eina de continguts digitals que permet millorar les competències de l’alumnat, amb una metodologia d’aprenentatge basat en problemes. Les tasques es poden realitzar de forma autònoma, però també hi ha espai per al treball cooperatiu.
 • Taller de TEATRE (i i II): projecte lligat a dues matèries optatives, que comporta la representació, al Casal d’Olesa (i amb públic extern), de l’obra teatral que cada curs assaja l’alumnat d’aquest Taller (de 1r i 2n d’ESO).
 • Intercanvis internacionals: tot l'alumnat de francès manté un intercanvi lingüístic amb el Collège de l'Arc (de Dolle).
 • Certàmens i altres Concursos: el Centre organitza anualment un Certamen literari de St. Jordi, gestionat pels Departaments de Llengües. Les categories de premis abasten tots els nivells educatius (fins i tot, convidem les famílies i el personal del Centre), i totes les llengües modernes que s’imparteixen al Centre. Així doncs, aquest certamen, juntament amb altres actes literaris que fem coincidir (si no és festiu) amb la diada del 23 d’abril, esdevé un motiu de celebració i de reivindicació del plaer d’escriure adreçat a tota la comunitat educativa.
  Pels volts de Nadal, l’AMPA convoca un Concurs de Postals nadalenques, per a totes les categories. El jurat, format per pares i pel Professorat de V. i Plàstica, atorga uns premis que es lliuren a la Festa de Nadal (celebrada l’últim dia lectiu de l’any). Al llarg del curs, també se solen organitzar, de manera no sistemàtica, altres concursos (amb premis simbòlics); com ara el Concurs de Pastissos, o el Concurs de Disfresses. I, finalment, un parell de cops a l’any, organitzem el Torneig d’Escacs BiblioBlanxart (òbviament a la Biblioteca), amb força participació.

Participació en Programes educatius externs

A banda dels projectes propis, el Centre també participa en programes educatius externs, que ens proposa el mateix Dpt. d’Ensenyament o altres organismes locals, nacionals i internacionals. En destaquem uns quants:

 • Fòrum de Treballs de Recerca: El nostre institut participa cada curs en aquesta trobada anual, promoguda pels SSTT d’Ensenyament. Els principals objectius d’aquest Fòrum són l’estimulació i potenciació dels Treballs de recerca dels batxillers, i l’intercanvi i publicitat d’aquests estudis (dins de la comunitat educativa).
 • Programa Argó: Participem en aquest programa de la UAB que ofereix assessorament i als nostres batxillers. També els permet conèixer de prop les facultats, i alguns dels projectes i recerques que es fan en aquesta universitat catalana.
 • Mobile History Map: Projecte pioner, proposat pel nostre CRP [Centre de Recursos Pedagògics], on els nostres alumnes de 1r de Batx. poden documentar i crear continguts sobre el seu entorn cultural o històric, mitjançant la tecnologia mòbil. Després, gràcies a una aplicació de geolocalització, els resultats resten a l’abast de tothom.
 • Programa Salut-Escola: promogut per la Regidoria de Sanitat d’Olesa de M., l’Institut rep setmanalment la visita d’una infermera, la qual resol qualsevol consulta que el nostre alumnat li pugui fer, relacionada amb la pròpia salut. Recentment el programa s’ha ampliat a tota l’ESO, al Batxillerat i als CFGM. I també ofereix tallers d’educació sexual (específicament per a 3r d’ESO).

Participació en Premis i Concursos

El Centre rep nombroses ofertes per participar en premis, certàmens o concursos, d’entitats culturals de prestigi, d’organismes públics (com l’Ajuntament d’Olesa de M. o el Dpt. d’Ensenyament), o d’empreses privades relacionades amb la formació i la cultura. Un cop valorades, participem en les ofertes que considerem més escaients, com p. ex.:

 • Certamen de Lectura en veu alta: Des de fa anys una selecció del nostre alumnat d’ESO participa en aquesta iniciativa de la Fundació Enciclopèdia Catalana, l’objectiu principal de la qual és fomentar el gust per l’acte de llegir (i per l’acte d’escoltar).
 • Premi Sambori: Iniciativa d’Òmnium cultural, que convoca aquest premi de narrativa escolar (per a ESO, Batxillerat i Cicles Formatius). Té com a primer objectiu la difusió del català, tot incentivant la imaginació i la creativitat que sempre porta aparellades el fet literari.
 • Raid Intercicles: Trobada anual que organitzen els instituts de Catalunya, que compten amb un CFGM Cafemn. A banda de les proves competitives (escalada, BTT, orientació, etc.), el Raid serveix per crear un espai de debat al voltant de les experiències i les expectatives d’aquest CF.
 • Concurs d’Anglès Interescolar (The Fonix): Coorganitzat pel Departament d’Ensenyament i adreçat tant a alumnes d’ESO, com de Batxillerat i de CF. Fa servir un format distès de preguntes i respostes, amb l’objectiu final d’estimular i motivar l’aprenentatge d’aquest idioma.
 • Proves Cangur: Iniciativa de la Societat Catalana de Matemàtiques. Es tracta d’una prova amb reptes de dificultat creixent, que té com a objectiu estimular l’aprenentatge matemàtic a través de la solució de problemes. Hi participa alumnat escollit de 3r i 4t d’ESO, de Batx. i de CF.
 • Premi St. Jordi infantil i juvenil en català: Consolidada iniciativa literària de l’Ajuntament d’Olesa de M., en la qual participa (des de fa molts anys) el nostre alumnat d’ESO.
 • Concurs de Fotografia Digital: Promogut per l’Escola Municipal d’Arts i Oficis (d’Olesa de M.). Aprofita la gran capacitat de captació digital del jovent (que ha incorporat la càmera del mòbil a les seves rutines). El centre hi presenta, sobretot, els treballs del Taller de Fotografia de 4t d’ESO.
 • Campionat Escolar d’Atletisme: Organitzat pel CAO [Club d’Atletisme Olesa]. Tres diumenges d’octubre destinats a la competició entre escoles, amb vàries proves atlètiques i un cros final.

Sortides didàctiques i pedagògiques

El nostre Centre realitza tota mena de sortides pedagògiques que es detallen anualment a la PGAC (i que, posteriorment aprova el Consell Escolar). Els criteris per organitzar (i autoritzar) qualsevol sortida són que es pugui associar a la didàctica d’alguna de les matèries del currículum, o que tingui una utilitat pedagògica clara (p. ex., a nivell tutorial). Per tant, han de ser principalment els Departaments didàctics o els Equips docents qui plantegin aquestes sortides. Dit això, valorem les sortides com un potent element d’aprenentatge, perquè sovint permeten el coneixement pràctic d’allò que s’estudia a nivell teòric, o bé perquè serveixen per ampliar coneixements curriculars i, en general, permeten millorar la cohesió del grup. Fins i tot, en el cas de l’ESO ajuden a valorar el grau de maduresa assolit per cadascun dels alumnes (i pel col·lectiu).

Els límits a establir per a les sortides pedagògiques (que hauran d’avaluar primer la Direcció i després el Consell Escolar), podrien ser els següents:

 • Un nombre excessiu de sortides previstes, que acabés dificultant el compliment de les programacions didàctiques.
 • La poca adequació d’una sortida amb els interessos i característiques d’aquell alumnat. (Aquesta situació pot aparèixer quan la proposta de sortida parteix del mateix alumnat).
 • La realització d’una activitat, les condicions de pagament de la qual resultin prohibitives per a bona part del grup.
 • També hi podrà haver restriccions en una sortida, que només afectin alguns alumnes en concret, per raons de mal comportament (o similars), les quals estan clarament delimitades a les nostres NOFC.

A manera d’inventari (incomplet), enumerem les principals sortides pedagògiques en vigor, encara que algunes sols es facin en anys alterns:

 • Sortides inicials de Tutoria: Alumnat d’ESO, de Batxillerat i de CFGM.
 • Mostra Butaka Olesa (Teatre jove): Alumnat d’ESO.
 • Visita al Parc Arqueològic Mines de Gavà: Alumnat de 1r i 2n d’ESO.
 • La Marató de TV3: Alumnat d’ESO, Batxillerat i CFGM.
 • Visita a les Termes romanes de St. Boi de L.: Alumnat de 1r o 2n d’ESO.
 • Visita al supercomputador Mare Nostrum (UPC): Alumnat de SMiX.
 • Jornada de Portes Obertes a la UAB: Alumnat de Batxillerat.
 • Visita a la Sagrada Família: Alumnat de 1r d’ESO, i de 1r de Batxillerat.
 • Teatre (a la Passió): Alumnat de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i CFGM.
 • Visita a un centre logístic de distribució comercial: Alumnat de PFI [NEE].
 • Visita al Saló de l’Ensenyament: Alumnat de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat, CFGM i CFGS.
 • Visita al Centre de comandament dels FFCC (a Rubí): Alumnat de 3r d’ESO.
 • Passeig per les Rambles de Barcelona (la diada de St. Jordi): Alumnat de 2n de Batxillerat.
 • Teatre (en Anglès): Alumnat d’ESO.
 • Visita al Parlament de Catalunya: Alumnat de GA i d’AiF.
 • Visita a la Biblioteca Municipal Sta. Oliva (per assistir a xerrades, impartides per autors dels llibres de lectura treballats al Centre) Alumnat de 1r d’ESO.
 • Sortides de Fi de curs: Alumnat d’ESO i de Batxillerat.

Estades relacionades amb els Treballs de síntesi i Altres viatges

Els Treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO són un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, per comprovar fins a quin punt l'alumnat és capaç d'aplicar les competències bàsiques per a la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Integra continguts de diverses matèries i admet diferents concrecions temporals i espacials. Al nostre Institut hem volgut que aquestes activitats d’aprenentatge, de tipus pràctic, es puguin portar a terme a la darreria del tercer trimestre i en un espai aliè a l’Institut. Per tant, l’alumnat de cadascun d’aquests cursos rep un dossier (que ocupa de 3 a 5 dies de feina), el qual tant pot fer al Centre (amb professorat de suport), com als llocs d’estada externs proposats pels equips docents. Els darrers anys les estades per al Treball de síntesi han estat l’English week a Tossa de Mar (per a 1r), l’estada de natura i esports a Cala Montjoi (per a 2n) i el recorregut per cinc ciutats del Sud de França (per a 3r). Pel que fa la singularitat del crèdit de Síntesi del CFGM Cafemn, vg. l’apartat 8.4.

Una consideració apart mereixen els anomenats “Viatges de final de curs”, que visiten habitualment ciutats europees monumentals (Roma, Berlin, etc.). Podríem dir que estan ‘institucionalitzats’ a quart d’ESO, però es poden autoritzar en altres nivells, si així ho demanen (de forma prou justificada) els alumnes de Batxillerat o de la Formació Professional. Aquests viatges tenen principalment una finalitat cultural i lúdica, però també permeten un treball destacat en l’àmbit de les llengües estrangeres. Quan siguin autoritzats, dins del període escolar, hauran de respectar una sèrie d’estrictes normes d’actuació i de comportament, que es comunicaran prèviament a l’alumnat implicat (i als pares).

Altres Activitats escolars i extraescolars

El Centre preveu anualment tota una sèrie de xerrades i conferències, programades per les tutories i la Coordinació pedagògica. Es fan en col·laboració amb els cossos de seguretat (Policia Local i Mossos), amb col·lectius implicats en l’educació (com, p. ex., Cabalbaix) o amb diferents programes de l’Ajuntament d’Olesa de M., com el programa TET [Transició Escola-Treball].

Aquestes xerrades, que es porten a terme del novembre a l’abril, al mateix Institut, van destinades a tots els cursos de l’ESO. El ventall de temes que plantegen, en l’àmbit socioeducatiu, és prou variat. En citem uns quants: “Hàbits alimentaris saludables”, “Mobilitat segura”, “Conductes discriminatòries”, “Estalvi energètic”, “Perills d’Internet”, “Assetjament escolar” “Prevenció de consums”, “Orientació laboral”, etc.

També comptem amb la col·laboració de diverses editorials (Barcanova, Vicens-Vives, etc.), que duen al Centre els autors dels seus llibres per fer xerrades, a l’alumnat d’ESO, sobre les obres llegides (en el cas de Català i Castellà), o sobre aspectes de cultura anglesa (en el cas d’Anglès).

El Centre també promou una sèrie d’activitats extraescolars, generalment amb la col·laboració d’organismes associats, com són la nostra Associació de Mares i Pares d’Alumnes o l’Associació Esportiva del Blanxart. Algunes d’aquestes activitats són puntuals, com la Cursa Popular de Nadal o la Festa de les Orles, però d’altres tenen una periodicitat setmanal: classes de repàs a la Biblioteca, classes de ball, multiesportives, etc. Totes aquestes activitats es fan sense ànim de lucre, buscant la màxima participació dels nostres escolars i facilitant uns preus econòmics o, quan es pugui, gratuïts.