Pla d'Estratègia Digital de Centre

La nostra Estratègia Digital de Centre: 

Al nostre Projecte Educatiu de Centre plantegem una sèrie d'actuacions relacionades amb el desplegament de l'Estratègia Digital de Centre. 

Amb la implementació del Pla de Transformació Digital (cursos 18-20) i, posteriorment, del Pla d'Educació Digital de Catalunya 20-23, el centre ha rebut una dotació de material i una millora de la connectivitat, el qual ha permès dotar a part de  l'alumnat i al professorat de dispositius que faciliten l'exploració de metodologies més actives i universals. Això, ens han permès millorar la nostra resposta educativa a diferents contextos per a tot l'alumnat. 

El Pla d’ EDC es divideix en dues parts diferenciades però complementàries.

  1. La primera part és estratègica i marca l’horitzó on vol arribar el centre en l’àmbit digital.

  2. La segona part és un recull de la cultura digital del centre, el qual permet tenir un coneixement global del centre en l’àmbit digital.


Cultura digital