Currículum del CFGM Gestió Administrativa [GAdm]


Precisions al currículum de GAdm

Aquest cicle es realitza en horari de tarda, en un aula totalment informatitzada, tot i què alguns mòduls concrets de GAdm no es fan a les aules convencionals, sinó en un espai habilitat que simula una empresa. Aquest consolidat projecte d’Empresa Simulada, està en funcionament de setembre a juny i permet interactuar amb empreses a nivell nacional i internacional.

Dins d'aquest horari, al llarg de tot el curs, el diferent alumnat de 1r de GAdm anirà passant pels diferents ‘llocs de treball’ de l’E.S. fins a completar el total d’hores dels mòduls. L’empresa simulada compta amb el suport de més professorat, per obtenir un ensenyament més personalitzat. (Aquest augment de professorat pot condicionar els desdoblaments d’altres matèries del CF).

Anualment participem a l'Exposició de Fires Simulades de Barcelona, on l'alumnat estableix relacions comercials en persona amb d'altres empreses simulades presents, fent d'aquesta metodologia, una experiència més vivencial i real.