Horari d'atenció al públic (SECRETARIA): TANCADA (Us atendrem al correu: secretariablanxart@gmail.com)

Currículum del Batxillerat

  • Home
  • Oferta Educativa
  • Batxillerat

Concreció del currículum del Batxillerat (1r i 2n)

Batx

Batx

Precisions al currículum del Batxillerat

L’alumnat de qualsevol dels batxillerats (Científic, Tecnològic, Humanístic o Social) ha de fer totes les matèries comunes, tenint en compte que Treball de recerca no forma part de l’horari setmanal, i ha de triar tres matèries de la seva modalitat. També ha de fer quatre hores setmanals de matèries optatives, podent escollir una sola optativa de 4 hores, o dues optatives de 2 hores setmanals. A més, l’assignatura optativa Comentari de text forma part de l’oferta de lliure disposició del Centre, per al segon de Batxillerat.

Aquesta oferta curricular està pensada per a dos grups de batxillerat a primer curs, i dos a segon. Si les oscil·lacions de matrícula obliguessin a oferir un nombre diferent de grups en algun dels dos cursos, caldria adaptar l’oferta de matèries de modalitat i optatives. Òbviament, incrementant o minvant l’oferta, en funció de l’augment o la reducció del nombre total de grups.