Currículum del PFI d'Auxiliar de Muntatges d'Instal·lacions Electròniques en Edificis

Vídeo Portes Obertes Virtuals


Concreció del currículum del PFI

PFI AMIEE

Precisions al currículum del PFI

Aquest PFI preveu dedicar 40 hores a un Projecte integrat, matèria que no ha estat reflectida a la taula, perquè s’ha de portar a terme de forma transversal, integrant-la en la resta de matèries.

Com que la normativa preveu que l’alumnat dels PFI ha de fer les 180 hores de FCT, concentrades al tercer trimestre, aleshores l’horari setmanal canviarà pel que fa a les assignatures del mòdul B (que es concentraran en dos dies a la setmana). Llavors, del mòdul A només es farà la FCT, concentrada en els tres dies restants. Aquests canvis ja es tenen en compte en la confecció dels horaris anuals i no afecten el còmput anual d’hores que ha de fer l’alumnat. El càlcul d’hores és el següent: 485 hores d’assignatures de formació professional (Mòdul A) + 180 hores de FCT + 335 hores d’assignatures de formació general (Mòdul B) = 1000 hores anuals