Currículum del CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes [SMiX]

Dossier de Benvinguda

Descarregar document

Concreció del currículum del CFGM SMiX

SMiX

Precisions al currículum del SMiX

Tal com permet la normativa, aquest Cicle oferta (a 2n) una matèria de lliure disposició, de 66 hores anuals, anomenada Introducció a la Programació informàtica, ja que es considera que aquests coneixements complementaris esdevindran ben útils a l’alumnat que vulgui continuar estudis d’aquesta família professional.

D’altra banda, les matèries marcades a la taula amb un asterisc (*), d’un perfil més tècnic, es desdoblaran, en totes les hores setmanals; quan el nombre d’alumnes per grup ho faci aconsellable (i ho permeti la disponibilitat de la nostra plantilla docent).