Currículum del CFGM Gestió Administrativa [GAdm]

Portes Obertes Virtuals


Concreció del currículum del CFGM GAdm

GA

Precisions al currículum de GAdm

Aquest currículum està en procés d’implantació. El curs 2017-18 tindrem el primer curs, en horari de matí. (Marquem, doncs, en vermell la proposta curricular del curs 2018-19).

Alguns mòduls concrets de GAdm no es fan a les aules convencionals, sinó en un espai habilitat que simula una empresa. Aquest consolidat projecte d’Empresa Simulada, està en funcionament de setembre a juny, en horari de matí (dimarts ii dijous, de 09:00 a 13:00). Dins d’aquest horari, al llarg de tot el curs, el diferent alumnat de 1r (i 2n) de GAdm anirà passant pels diferents ‘llocs de treball’ de l’E.S. fins a completar el total d’hores dels mòduls. L’empresa simulada compta amb el suport de més professorat, per obtenir un ensenyament més personalitzat. (Aquest augment de professorat pot condicionar els desdoblaments d’altres matèries del CF).