Currículum del CFGS Administració i Finances [AiF]

Portes Obertes Virtuals


FP DUAL

Precisions al currículum d'AiF

El currículum d'AiF està condicionat per la seva conversió en una FP Dual, per la qual cosa s’ajusta a unes instruccions especials que ha autoritzat la Dir. Gral. de la FP. L'alumnat que, per diverses raons, no participi de la FP Dual (i, per tant, no faci una part de l’horari en empreses externes) podrà fer tot el programa al Centre. En aquest cas s'aprofitarà el recurs metodològic de l'Empresa Simulada, del qual hem parlat en el capítol anterior [vg. apartat 8.6.2]. L'horari d’aquest CF serà de tarda (llevat de les hores a l’E.S.) per tal que l’alumnat pugui realitzar les pràctiques duals en un horari assumible per a la majoria d’empreses.