Convalidacions i Exempcions d’ESO i Batxillerat

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS D’ESO O DE BATXILLERAT AMB ESTUDIS DE MÚSICA

Alumnes d'ESO que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre profesional

Matèries convalidables
    Es poden convalidar les matèries següents:
  • Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d'ESO).
  • Les matèries optatives de primer a tercer curs d'ESO (2 hores setmanals per curs).
  • Una matèria optativa de quart curs d'ESO (fins a un màxim de 3 hores setmanals).

No són convalidables les matèries de Cultura i Valors Ètics ni de Religió, el Treball de Síntesi (de primer a tercer) ni el Projecte de Recerca de quart curs.

Documentació que cal presentar
Procés de convalidació

L'interessat o interessada han d’enviar la sol.licitud i la documentació a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. adjuntant tota la documentació necessària durant els dos primers mesos de classe:

Un cop resolta la convalidació el centre us avisarà al vostre email quan podeu recollir a la Secretaria del centre la resolució que certifica que la convalidació ha estat atorgada.

Per poder recollir la resolució s’ha de presentar fotocòpia del DNI i els originals i fotocòpies dels documents que justifiquin la convalidació

Document EMU1 enllaç
Model document CMU1 enllaç

SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS D'ESO O DE BATXILLERAT AMB ESTUDIS DE DANSA

1 Simultaneïtat d'estudis d'ESO amb estudis de dansa

L'alumnat que cursa l’ESO i, simultàniament, estudis de dansa en conservatoris, centres professionals o escoles de dansa autoritzades, pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries. La sol·licitud s'ha de renovar cada curs.

Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d'un nombre d'hores inferior a aquell a què tenen dret.

L'alumne o alumna que repeteix estudis de dansa no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el reconeixement de la reducció del nombre de matèries d'ESO de què hagi gaudit en cursos acadèmics anteriors.

La llista dels centres autoritzats (conservatoris de dansa, centres professionals de dansa i escoles de dansa autoritzades) es pot consultar al cercador de centres del Departament.

En el cas d'una escola de dansa en fase d'autorització, l'alumne o alumna ha de fer la sol·licitud dins el termini previst, i la convalidació o reconeixement s'ha de fer efectiu a partir de la data d'autorització de l'escola de dansa. La família ha de fer arribar al centre de secundària el codi del centre.

1.1 Alumnes d'ESO que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional
Matèries convalidables
Es poden convalidar les matèries següents:
Educació Física
Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d'ESO)
Les matèries optatives de primer a tercer curs d'ESO (2 hores setmanals per curs)
Una matèria optativa de quart curs d'ESO (fins a un màxim de 3 hores setmanals)
* No són convalidables les matèries de Cultura i Valors Ètics i de Religió, el Treball de Síntesi (de primer a tercer) ni el Projecte de Recerca de quart curs.
Documentació que cal presentar
Procés de convalidació

L'interessat o interessada han d’enviar la sol·licitud i la documentació a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. adjuntant tota la documentació necessària durant els dos primers mesos de classe.

Les matèries que s'hagin convalidat no tenen qualificació ni computen a l'efecte de càlcul de la nota mitjana.

1.2 Alumnes d'ESO que cursen estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada
Matèries que es poden reconèixer
Les matèries es poden reconèixer d'acord amb dues situacions diferents, segons les càrregues horàries:
Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària als estudis de dansa d'entre 5 i 7 hores setmanals. Se'ls pot reconèixer la matèria següent:
  • Educació Física
Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària als estudis de dansa de 7 hores setmanals o més. Se'ls poden reconèixer les matèries següents:
  • Educació Física
  • Les matèries optatives de primer a tercer curs d'ESO (2 hores setmanals per curs).
  • Una matèria optativa de quart curs d'ESO (fins a un màxim de 3 hores setmanals).
No es poden reconèixer les matèries de Cultura i Valors Ètics ni de Religió, el Treball de Síntesi de primer a tercer ni el Projecte de Recerca de quart curs.
Documentació que cal presentar
Procés de reconeixement
L'interessat o interessada han d’enviar la sol·licitud i la documentació a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. adjuntant tota la documentació necessària durant els dos primers mesos de classe.
Document CDA1
Document EDA1
Document DCA2